Piešťany Open (June 09, 2018)

From: June 09, 2018

To: June 10, 2018

Location: City Park Piešťany

Capacity: 90

Reserved for Slovak players: 30

Director

  • Name: Stefan Dobrev
  • Phone: 0948504628
  • Email: stefan.dobrev@savba.sk

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SDGL A

Registration:

  • Closed

About:

 

KDE

 

LOCATION

V mestkom parku Piešťany. Jedná sa rozľahlý park s veľkými stromami, kde je možnosť mať krásne a náročné discgolfové ihrisko. Počas turnaja bude mať verejnosť limitovaný prístup do parku, takže by sme mali byť schopní hrať bez zbytočného zdržiavania; jedná sa o výnimočnú príležitosť zahrať si v takomto parku.

 

The tournament is set in the City Park of Piešťany. This is a large park with mature trees, offering opportunity for a beautiful and challending  discgolf course. There will be limited access to the park for the public, we should be able to play without undue delays; this is a very rare opportunity to play in such setting.

     

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), MASTER (MP40), JUNIOR (MJ18), JUNIOR WOMEN (FJ18)

 

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), MASTER (MP40), JUNIOR (MJ18), JUNIOR WOMEN (FJ18)

     

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

 

PDGA C, Slovenská discgolfová liga A

  PDGA C,  Slovak Disc Golf League A
     

TOURNAMENT RULES

 

TOURNAMENT RULES

3 x 18 jamiek + 9 jamiek finále. Finále hrá jedna flight z FPO, MP40, MJ18 a FJ18 a 4 flighty z MPO.

 

3 x 18 holes + 9 holes final (1,2,3,4,5,6,16,167,18). The finals are played by the top flight of FPO, MP40, MJ18 and FJ18 and top 4 flights from MPO.

Rozhadzovanie pred finále: V prípade rovnosti skóre na poslednom postupovom mieste, do finále postupujú všetci títo hráči, ale aplikuje sa (len medzi nimi) pravidlo rýchlej smrti, až kým sa počet hráčov nezniži na násobok veľkosti flightov (4 alebo 5, podľa celkového počtu účastníkov turnaja).  

Tie-break rules for finals: If there are ties for in the last advancing place, all these players advance to finals, but sudden death rule applies (only to them) until the number of players is reduced to a multiple of flight size (4 or 5, depending on the number of tournament players)

Rozhadzovanie po finále. Jamky 18, 1, CTP 2

 

Tie-break rules after the final round: Holes 18, 1, then CTP on 2.

     

IHRISKO

 

COURSE

18 jamiek v parkovom prostredí

 

18 holes in a wooded city park

Finále: 9 jamiek: 1,2,3,4,5,6,16,17,18

 

Final: 9 holes:  1,2,3,4,5,6,16,17,18

Mapa ihriska

 

The Course Map 

 

 

 

PROGRAM TURNAJA (predbežný)

 

TOURNAMENT SCHEDULE (preliminary)

Piatok 8.júna 2018
 
Friday June 8, 2018

15:00 - 19:30 ihrisko pripravené na tréning

 

15:00 - 19:30 course ready for practise

     
 
Sobota 9.júna 2018
 
Saturday June 9, 2018

07:45 - 08:15 registrácia hráčov, turnajová centrála

 

07:45 - 08:15 player registration, tournament central

08:15 - 08:35 Hráčske stretnutie, turnajová centrála

 

08:15 - 08:35 Player’s meeting, tournament central

09:00 Prvé kolo

 

09:00 1st round

12:00 Obed, klub ŽiWell , (okamžite po dohraní kola)

 

12:00 Lunch, club ŽiWell, (proceed immediately after finishing your round)

13:40 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, turnajová centrála

 

14:40 Score cards pick up, tournament central

14:00 Druhé kolo

 

14:00 2nd round

     
Nedeľa 10.júna 2018
 
Sunday June 10, 2018

08:15 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, turnajová centrála

 

08:15 Score cards pick up, tournament central

08:45 Tretie kolo

 

08:45 3th round

11:45 Obed,  klub ŽiWell , (okamžite po skončení kola)

 

11:45 Lunch, klub ŽiWell , (proceed immediately after finishing your round)

13:45 Finálové kolo

 

13:45 Final round

15:40 Vyhodnotenie

 

15:40 Awards ceremony

     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na tejto stránke bude otvorená 19.4.2018 o 13:00 a bude trvať na tejto stránke do 13.6.2018, 18:00, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie.

 

Registration on this website will be open on April 19 at 1pm and will close on June 13, 2018, 6pm. If the tournament capacity allows, it will be possible to register also directly at the tournament registration booth.

     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

22 € včasný registračný poplatok (prijatý do 30.mája 2018)

 

22 € early registration fee (received by May 30, 2018)

10 € včasný registračný poplatok (prijatý do 30.mája 2018) pre juniorov

 

10 € early registration fee (received by May 30, 2018) for junior divisions

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

25 € neskorý registračný poplatok, bez nároku na zľavu

 

25 € late registration fee , no discounts.

Poplatok sa platí bankovým prevodom. V prípade neskorej registrácie je možné zaplatiť neskorý registračný poplatok aj na mieste turnaja v hotovosti pri registrácii.

 

The fees should be paid by a bank transfer. In the case of late registration it is also possible to pay the late registration fee in cash at the tournament site during the registration..

     

JEDLO

 

FOOD

Obedy: Klub ŽiWell, 5 € za každý obed (všetci budú mať rovnakú vegetariánsku misu) vrátane citronády.

Zaplatiť spolu s registračným poplatkom, prípadne doplatiť pri registrácii na mieste

Sobota:

Smažené pirohy plnené zemiakovo-zeleninovou plnkou (lepok)
Bryndzovo smotanová pena s petržlenovými oškvarkami (mlieko)
Pečená koreňová zelenina
Americké zemiaky
Quinoo - jablkový šalát s rukolou a orechami (orechy)

Nedeľa:

Pečená plnená paprika
Paradajková omáčka s čerstvou bazalkou
Kukuričné cestoviny s bielym makom
Varené zemiaky so zelenou vňaťkou
Šalát z cíceru, petržlenovej vňate a feta syru (mlieko)

 

Lunches: Klub ŽiWell, 5 € for each lunch (vegetarian plate for everybody) including lemonade.

Add the payment to your registration fee, or pay during registration on site.

Saturday:

Fried pirogi filled with potato-vegetable filling
Sheep cheese & cream foam with parsley sprigs (milk)
Roasted root vegetables
American potatoes
Quinoo - apple salad with rucola and nuts (nuts)

Sunday:

Roasted and filled peppers
Tomato sauce with fresh basil
Corn pasta with white poppy seeds
Cooked potatoes with green leaves
Chickpeas salad with parsley and feta cheese (milk)

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Možností ubytovania v Piešťanoch je neúrekom, treba si sám nájsť.

 

There are many accommodation options in Piešťany, you are on your own,

     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN:  SK4275000000004005392160

 

IBAN:  SK4275000000004005392160

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

 

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Meno: Stefan Dobrev

 

Account holder: Stefan Dobrev

Názov banky: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR

 

Name of the bank: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR

Adresa banky: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko

 

Bank address: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko

Poznámka: do poznámky uveďte PIES18 a vaše meno

 

Note: write PIES18 and your name in the note to the recipient

 

 

 

LOKÁLNA DOPRAVA

 

LOCAL TRANSPORTATION

Park je priamo v centre mesta, doprava vlakom, autobusom či autom by nemala predstavovať žiaden problém. Odporúčame parkovisko na Stromovej pri futbalovom štadióne.

 

Piešťany is easily reachable by major highways and public transport. We recommend parking on Stromova street near football stadium.

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Stefan Dobrev

 

Tournament director: Stefan Dobrev

Súťažná komisia: Michal Kúdela, Martin Krička

 

Sport Commission: Michal Kúdela, Martin Krička