DG turnaj Dni FMFI UK (April 05, 2019)

From: April 05, 2019

To: April 05, 2019

Location: Bratislava

Capacity: 36

Director

  • Name: Juraj Feilhauer
  • Phone: +421944530119
  • Email: losfajos@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned:

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFORMATION

Šiesty ročník jarného discgolfového turnaja študentov a zamestnancov FMFI UK  v Bratislave a ostatnej verejnosti sa tento rok bude konať v piatok 5. apríla v rámci Dni FMFI UK organizovaných KTVŠ FMFI UK. Hrať sa bude na pevnom ihrisku v okolí bratislavského matfyzu. Okrem zamestnancov a študentov Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity sa na turnaji sa môžu v prípade dostatku miesta mimo oficálnu súťaž zúčastniť aj ďalší hráči, avšak prednosť pri registrácii budú mať študenti a zamestnanci a bývalí študenti FMFI UK. Zúčastniť sa teda môže ktokoľvek, záujemcom bez súťažných diskov disky zapožičiame na mieste. 

 

The 6th annual spring disc golf tournament Comenius University Trophy for students and employees of FMFI UK Bratislava will be held on April 5 as a part of Days of FMFI UK organized by the Depatment of Physical Education of FMFI UK. Besides employees and students of Comenius University and Slovak Technical University, other players may participate in the tournament if the capactity of the tournament allows it. However, students and employees and alumni  of FMFI UK have preferences during registration. The tournament is therefore opened for all players, those who do not own their own discs will be able to borrow them at the registration. 

     

KDE

 

WHERE

FMFI UK Bratislava (zraz pri koši jamiek č. 16-18 pevného ihriska)

 

FMFI UK Bratislava

 

  

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN AM, WOMEN AM (amatéri, študenti alebo zamestnanci Univerzity Komenského alebo Slovenskej technickej univerzity), OPEN MPO, WOMEN FPO

 

OPEN AM, WOMEN AM (amateurs, students or employees of Comenius University and Slovak Technical University), OPEN MPO, WOMEN FPO

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

18 jamiek

 

18 holes

Technické jamky v parkovom prostredí, mierne prevýšenie

 

Technical holes in a park, moderate elevation changes

 

 

 

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 5. apríla 2019

 

Friday, April 5, 2019

14:45 – 15:00 registrácia hráčov (pri koši jamiek č. 16-18)

 

14:45 – 15:00 Player's registration (basket Holes #16-#18)

15:00 – 15:10 stretnutie hráčov

 

15:00 – 15:10 Player’s meeting

15:30 – 17:30 súťažné kolo (18 jamiek)

 

15:30 – 17:30 Competition Round (18 holes)

17:30 – 17:40 vyhodnotenie

 

17:30 – 17:40 Awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na turnaj bude prebiehať na mieste. 

 

Only on-site registration.  

 

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

0 € / turnaj je bezplatný

 

0 € / the tournament is free of charge

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Juraj Feilhauer

 

Tournament director: Juraj Feilhauer

Súťažná komisia: Richard Kollár, Katka Boďová

 

Sport Commission: Richard Kollár, Katka Boďová