O zlaté trenky (December 08, 2018)

From: December 08, 2018

To: December 08, 2018

Location: Park Húština, Malženice

Capacity: 56

Director

  • Name: Šimon Horváth
  • Phone: 00421915891525
  • Email: smnhvrth@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned:

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFO

Zlaté trenky, najvzácnejšia a najoslavovanejšia trofej v slovenskom discgolfe, môžu byť na rok tvoje. Zábavný discgolfový turnaj na konci roka sa bude konať  v sobotu 8.12., tentokrát na ihrisku v Malženiciach. Pravidlá sú tradične netradičné, podrobnosti nájdete nižšie.    Golden pants, the most treasured and celebrated trophy in Slovak disc golf may be yours for a year. Crazy and fun end of the year disc golf tournament will be on Saturday, December 8 in Malženice. The rules are traditionally nontraditional (see details below).
     

KDE

  

WHERE

Park Húština, Malženice

 

Húština Park, Malženice

 

 

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN

 

OPEN 

jedna spoločná divízia pre všetkých hráčov

 

one common division for all players

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

Každému hráčovi sa sčíta skóre z dvôch súťažnych kôl a víťaz získa na rok zlaté trenky. 

 

Each player score is the sum from the 2 rounds and the winner wins the golden pants for a year. 

1.kolo

  Round 1

každý hráč môže počas celého kola používať iba jeden disk

  each player can use only one disc for the whole round.

Špeciálne pravidlá 1. kolo

 

Special Rules Round 1

Jamka č. 3 každý hráč v skupine odohrá celú jamku, ale všetci hráči skupiny získajú za jamku najvyšší počet hodov, ktorý niekto zo skupiny zahral na tejto jamke.

Jamka č. 8 každý hráč v skupine odohrá celú jamku, ale všetci hráči skupiny získajú za jamku najnižší počet hodov, ktorý niekto zo skupiny zahral na tejto jamke.

Jamka č.12 celá jamka sa hrá opačnou - nedominantnou rukou

 

Hole #3 each player plays the hole but all players in the group get the worst score of all the players in the group

Hole #8 each player plays the hole but all players in the group get the best score of all the players in the group

Hole #12 the whole hole is played by another - non-dominant hand

 2. kolo    Round 2
 každý hráč môže počas celého kola používať iba dva disky    each player can use only two discs for the whole round

Formát hry je alternate doubles (hráči sa pri všetkých hodoch striedajú, jeden hráč hodí z teepadu, následne z miesta dopadu pokračuje druhý hráč, atď, vrátane puttingu a hodu z ďalšieho teepadu)

  Format - alternate doubles (players on a team alternate their throws, one tees-off, other continues, etc., including putts a tee-offs) 
dvojice budú vylosované počas prestávky po prvom kole na základe discgolfových skúseností (pokročilejší hráč s menej pokročilým) a výsledkov prvého kola   The teams will be randomly drawn during the break after the first round based on the player's experience (experienced players with beginners and less experienced players) and first round results 
Špeciálne pravidlá 2. kolo   Special Rules Round 2
Jamka č.6,9,13 Obaja hráči z dvojice odohrajú sami celú jamku, ich skóre za jamku je súčet počtu hodov, ktoré na jamke zaharali.   Holes #6, 9, 13  Both players on the team play the hole individually, their score is the sum of their played scores.
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

08:00 - 08:30 registrácia

 

08:00 - 08:30 registration

08:30 - 08:40 hráčske stretnutie

 

08:30 - 08:40 player's meeting

09:00 - 11:30 prvé kolo (14 jamiek)   09:00 - 11:30 first round (14 holes)
11:30 - 12:30 obedná prestávka (hráči si môžu počas registrácie na utrnaji objednať pizzu)   11:30 - 12:30 lunch break (players can order pizza during the on-site registration)
12:45 - 14:45 druhé kolo (14 jamiek doubles)   12:45 - 14:45 second round (14 holes doubles) 
14:50 - 15:00 vyhodnotenie   14:50 - 15:00 awards ceremony
     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na tejto stránke, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie.

 

Registration is on this website, if the tournament capacity allows, also directly during the on-site tournament registration.

     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

0 Euro, žiadne poplatky, žiadne ceny, len zlaté trenky

 

0 Euro, no fees, no prizes, only the golden pants

     

 

TURNAJOVÍ RIADITELIA

 

 

TOURNAMENT DIRECTORS

 Šimon Horváth, Natália Nádaská   Šimon Horváth, Natália Nádaská