Jesenné Bohunice (MSR juniorov) (October 28, 2018)

From: October 28, 2018

To: October 28, 2018

Location: Jaslovské Bohunice

Capacity: 50

Reserved for Slovak players: 24

Director

  • Name: Ondrej Macháč
  • Phone:
  • Email: onko.machac@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL B

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFORMATION

Jednodňový turnaj SDGL, v rámci ktorého sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v juniorských kategóriách. Ihrisko sa nachádza v krásnom prostredí parku okolo kaštieľa.

 

One day Slovak Disc Golf League tournament that also serves as 2018 Slovak Junior Disc Golf Championship. The  course is located in the beautiful park surrounding the manor house.                                                                

Pozor! Zmena termínu, turnaj sa bude konať v nedeľu 28.10.2018.   Note that the there was a change of the date of the tournament, it will be on Sunday, October 28, 2018. 
     

KDE

 

WHERE

Park okolo kaštieľa Jaslovské Bohunice

 

Manor house park in Jaslovské Bohunice

 

  

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

MPO (Open), FPO (ženy), MJ18 (juniori do 18 rokov), FJ18 (juniorky do 18 rokov), MP40 (open nad 40 rokov), FP40 (ženy nad 40 rokov)

 

MPO, FPO, MJ18, FJ18, MP40, FP40

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

Doobeda sa hrajú dve 10 jamkové kolá. Poobede sa tiež hrajú dve 10 jamkové kolá.

 

Two 10-hole joint rounds in the morning and two 10-hole joint rounds in the afternoon.

Ihrisko sa nachádza v krásnom prostredí parku okolo kaštieľa s členitým terénom.

 

Technical holes in a park, moderate elevation changes

Ihrisko bude mierne modifikované pre potreby Majstrovstiev Slovenska juniorov.

 

The course will be slightly modified for the needs of the Slovak Junior Championship.

     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Nedeľa 28. októbra, 2018

 

Sunday, October 28, 2018

08:45 – 09:00 registrácia hráčov (jamka č. 1)

 

08:45 – 09:00 On-site Registration (Hole #1)

09:00 – 09:20 stretnutie hráčov (jamka č. 1)

 

09:00 – 09:20 Player’s Meeting (Hole #1)

09:30 – 12:00 prvé kolo (2 x 10 jamiek)

 

09:30 – 12:00 First Round (2 x 10 holes)

12:00 - 13:20 obedná pauza (Pizza u Sekerovcov)

 

12:00 - 13:20 Lunch Break (Pizza u Sekerovcov)

13:20 - 13:30 hráčske stretnutie (jamka č. 1)

 

13:20 - 13:30 Players Meeting (Hole #1)

13:30 – 15:55 druhé kolo (2 x 10  jamiek)

 

13:30 – 15:55 Second Round (2 x 10 holes)

16:00 – 16:20 vyhodnotenie

 

16:00 – 16:20 Awards Ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Na tejto stránke od 27.9.2018, 13:00 prípadne priamo na turnaji počas registrácie.

 

On this website from September 27, 2018, 13:00, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

7 € turnajový poplatok MPO/FPO/MP40/FP40

 

7 € player fee MPO/FPO/MP40/FP40

 3 € turnajový poplatok pre hráčov MJ18, FJ18

 

3 € player fee MJ18/FJ18

1 € zľava pre členov SAF, platí len pre platby prijaté do 20.10.2018

 

1 € discount for members of Slovak Association of Frisbee, only applied to payments received by Oct 20, 2018

Poplatok sa platí bankovým prevodom. V prípade neskorej registrácie je možné zaplatiť plný registračný poplatok bez zliav aj na mieste turnaja v hotovosti pri registrácii.   The fee should be paid by theank transfer. In case of late registration it is possible to pay the full fees (no discounts) during the on-site registration in cash.   
     

PLATOBNÉ ÚDAJE

   

PAYMENT DETAILS

 IBAN: SK49 0900 0000 0002 8660 4730    IBAN: SK49 0900 0000 0002 8660 4730
 BIC/SWIFT: GIBASKBX    BIC/SWIFT: GIBASKBX

Meno: Ondrej Macháč

 

Account Name: Ondrej Machac

Do správy pre príjmateľa uveďte BOH2018 a mená hráčov.

 

Write BOH2018 and names of players into the note for the receiver. 

 

 

 

OBED

 

LUNCH

Možnosť objednať si obed v blízkej reštaurácii http://www.pizza-u-sekerovcov.sk/nase-menu/

 

You can to order lunch in the nearby restaurant http://www.pizza-u-sekerovcov.sk/nase-menu/

     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Ondrej Macháč

 

Tournament director: Ondrej Macháč

Súťažná komisia: Galina Miková, Juraj Hesko

 

Sport Commission: Galina Miková, Juraj Hesko