Jesenný matfyz (November 18, 2018)

From: November 18, 2018

To: November 18, 2018

Location: Bratislava

Capacity: 45

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL B

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFORMATION

Druhý tohtoročný turnaj na pevnom ihrisku na bratislavskom matfyze sa bude konať v nedeľu 18. novembra. Hrať sa bude 18 jamiek na rozšírenom pevnom ihrisku o dva koše.

 

The second tournament this year at the permanent disc golf course in Bratislava will take place on Sunday, November 18. The permanent course will be extended by two extra baskets to accommodate 18 holes (two on each basket).                                                                     

     

KDE

 

WHERE

FMFI UK Bratislava

 

FMFI UK Bratislava

 

  

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN, WOMEN, AM OPEN, AM WOMEN, MJ18 juniori, FJ18 juniorky

 

MPO, FPO, MJ18, FJ18, AM OPEN, AM WOMEN

Divízie AM OPEN a AM WOMEN sú určené začínanjúcim, príp. mierne pokročilým hráčom, najmä však študentom FMFI UK. Súťažiť v nich môžu len hráči, ktorí nehrajú discgolf dlhšie ako 2 roky, t.j. ich prvá oficiálna súťaž bola neskôr ako 18.11.2016.

 

The divisions AM OPEN and AM WOMEN are open for all beginners and less experienced players, and particularly for students of FMFI UK. Only player who play disc golf less than two years can compete in AM OPEN/WOMEN, i.e. those who did not play any official tournament before November 18, 2016.

Hráčom AM OPEN a AM WOMEN na požiadanie zapožičiame disky na hru (prednosť pri výbere disku budú mať hráči, ktorí sa skôr registrujú na turnaj)

 

Players in divisions AM OPEN/AM WOMEN will have an opportunity to borrow disc for the tournament play (priority in disc selection will be given to the players in the order they registered for the tournament)

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

2 x 18 jamiek 

 

2 x 18 holes 

Technické jamky v parkovom prostredí, mierne prevýšenie

 

Technical holes in a park, moderate elevation changes

Pevné ihrisko bude rozšírené na 9 košov, aby sa na každý kôš hrali dve jamky a hra bola plynulejšia a zároveň to umožňuje zväčšíť kapacitu na 45 hráčov. Ihrisko bude mierne sťažené oproti predchádzjúcim ročníkom. 

 

The permanent course will be extended to 9 baskets to have 2 holes on each basket to improve the flow of play. At the same time this enables to increse the capacity to 45 players. The course will be slighly extended from the previous editions. 

Ak sa mapa ihriska nezobrazuje správne, môžete ju nájsť priamo na tejto adrese: https://ibb.co/kTcTQA

 

If the course map is not diplayed properly, you can access is it directly at https://ibb.co/kTcTQA

     
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Nedeľa 18. novembra, 2018

 

Sunday, November 18, 2018

09:00 – 09:10 registrácia hráčov (jamka č. 1)

 

09:00 – 09:10 On-site registration (Hole #1)

09:15 – 09:30 stretnutie hráčov (jamka č. 1)

 

09:15 – 09:30 Player’s meeting (Hole #1)

09:40 – 12:00 prvé kolo (18 jamiek)

 

09:40 – 12:00 1st round (18 holes)

12:00 - 13:00 obedná pauza (FREE FOOD, objednávka pri registrácii)

 

12:00 - 13:00 Lunch break (FREE FOOD, order during registration)

13:00 - 13:10 hráčske stretnutie (FREE FOOD)

 

13:00 - 13:10 Players meeting (FREE FOOD)

13:20 – 15:50 druhé kolo (18  jamiek)

 

13:20 – 15:50 Final round (18 holes)

15:50 – 16:00 vyhodnotenie

 

15:50 – 16:00 Awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Na tejto stránke od 25.10.2018, 13:00 prípadne priamo na turnaji počas registrácie.

 

On this website from October 25, 2018, 13:00, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

 

TURNAJOVÝ POPLATOK

 

TOURNAMENT FEE

4 € turnajový poplatok OPEN/WOMEN

 

4 € player fee MPO/FPO

1 € zľava OPEN/WOMEN - členov SAF

 

1 € discount MPO/FPO - members of Slovak Association of Frisbee

2 € turnajový poplatok AM OPEN/AM WOMEN/MJ18/FJ18

 

2 € player fee AM OPEN / AM WOMEN / MJ18 / FJ18

Platí sa na mieste

 

TF to be paid during on-site registration. 

 

 

 

OBED

 

LUNCH

6 € - menu Free Food (polievka, hlavné jedlo, kofola 3dl, dezert)

 

6 € - set menu at Free Food (soup + main dish, kofola 3dl, dessert)

     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

 

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Katka Boďová, Richard Kollár

 

Sport Commission: Katka Boďová, Richard Kollár