Rakovice Open (September 22, 2018)

From: September 22, 2018

To: September 22, 2018

Location: Rakovice

Capacity: 50

Director

  • Name: Karol Hrubják
  • Phone: +421904093588
  • Email: hrubjak.karol@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL C

Registration:

  • Closed

About:

 

KDE

 

LOCATION

V areáli SOŠ v Rakoviciach (Rakovice 25) na miestom pevnom ihrisku.

 

In campus of Vocational School in Rakovice (Rakovice 25) at local permanent course. 

     

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), MASTER (MP40), JUNIOR (MJ18), JUNIOR WOMEN (FJ18)

 

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), MASTER (MP40), JUNIOR (MJ18), JUNIOR WOMEN (FJ18)

     

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

 

Slovenská discgolfová liga C

  Slovak Disc Golf League C
     

TOURNAMENT RULES

 

TOURNAMENT RULES

3 x 9 jamiek + posledné kolo so 7 špeciálnymi jamkami (2 kolá - 18+16)

 

3 x 9 holes + final round with special layout (7 holes) (2 rounds of 18 and 16)

   

 

Rozhadzovanie po finále. Jamky 1, 2, 3, CTP 3

 

Tie-break rules after the final round: Holes 1, 2, 3,  then CTP on 3.

     

IHRISKO

 

COURSE

9 jamiek v parkovom prostredí

 

9 holes in a wooded school park

     
MAPA   

MAP 

 

 

 

PROGRAM TURNAJA (predbežný)

 

TOURNAMENT SCHEDULE (preliminary)

Teraz až sobota 22.septembra 2018 
 
Now till Saturday September 22, 2018 

Ihrisko pripravené na tréning 

 

Course ready for practise 24/7

     
 
Sobota 22.septembra 2018
 
Saturday September 22, 2018

08:15 - 08:45 registrácia hráčov, turnajová centrála

 

08:15 - 08:45 player registration, tournament central

08:45 - 09:00 Hráčske stretnutie, turnajová centrála

 

08:45 - 09:00 Player’s meeting, tournament central

09:30 Prvé kolo (2x9 jamiek)

 

09:30 1st round (2x9 holes)

12:00 Obed

 

12:00 Lunch

13:10 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, turnajová centrála

 

13:10 Score cards pick up, tournament central

13:30 Druhé kolo (9+7 jamiek)

 

13:30 2nd round (9+7 holes)

     

16:00 Vyhodnotenie

  16:00 Awards ceremony

 

   
     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na tejto stránke bude otvorená 28.6.2018 o 13:00 a bude trvať na tejto stránke do 21.9.2018, 13:00, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie.

 

Registration on this website will be open on June 28 at 1pm and will close on September 21, 2018, 1pm. If the tournament capacity allows, it will be possible to register also directly at the tournament registration booth.

     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

6 € včasný registračný poplatok (prijatý do 7.septembra 2018)

 

6 € early registration fee (received by Sep 7, 2018)

4 € včasný registračný poplatok (prijatý do 7.septembra 2018) pre juniorov

 

4 € early registration fee (received by Sep 7, 2018) for junior divisions

1 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

1 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

8 € neskorý registračný poplatok, bez nároku na zľavu

 

8 € late registration fee, no discounts.

Poplatok sa platí bankovým prevodom. V prípade neskorej registrácie je možné zaplatiť neskorý registračný poplatok aj na mieste turnaja v hotovosti pri registrácii.

 

The fees should be paid by a bank transfer. In the case of late registration it is also possible to pay the late registration fee in cash at the tournament site during the registration..

     

JEDLO

 

FOOD

Guláš - v cene štartovného

  Goulash - included in players fee
     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

V prípade potreby kontaktujte riaditeľa turnaja.

 

If necessary, please contact Tournament Director. 

     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN:  SK72 8360 5207 0042 0638 1759

 

IBAN:  SK72 8360 5207 0042 0638 1759

BIC/SWIFT: BREXSKBX

 

BIC/SWIFT: BREXSKBX

Meno: Karol Hrubják

 

Account holder: Karol Hrubják

Názov banky: mBank Slovensko

 

Name of the bank: mBank Slovensko

 

   

Poznámka: do poznámky uveďte RAK18 a vaše meno

 

Note: write RAK18 and your name in the note to the recipient

 

 

 

 

   

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Karol Hrubják

 

Tournament director: Karol Hrubják

Súťažná komisia: Karol Hrubják

 

Sport Commission: Karol Hrubják