Krpáčovo Open (September 29, 2018)

From: September 29, 2018

To: September 30, 2018

Location: Krpáčovo, Hotel Polianka

Capacity: 72

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 2

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SDGL A

Registration:

  • Closed

About:

 

KDE

 

LOCATION

Krpáčovo v Nízkych Tatrách má šancu sa stať novou mekkou slovenského discgolfu. Krásne prostredie, skvelá infraštruktúra Hotelu Polianka a terén umožňujúci postaviť zaujimavé a náročné 18-jamkové ihrisko túto lokalitu preurčujú k tomu, aby sa tam hral skvelý discgolf. Na turnaji sa bude testovať nový layout turnajového ihriska, ktorý sa plánuje v roku 2019 použiť na turnaj novej Rakúsko-maďarsko-slovenskej túry. 

  Krpáčovo Resort in Low Tatras has a chance to become a new mekka of Slovak disc golf. Beautiful nature, great infrastructure of Hotel Polianka and a terrain inviting to set up an interesting championship level 18-hole course determine this location to be a site of great disc golf.  A new tournament layout will be tested during the event that is planned to host one of the tournaments of the new Austro-Hungarian-Slovak Disc Golf Tour in 2019.

 

     

DIVÍZIE

 

 DIVISIONS

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), OPEN JUNIORS (MJ18), WOMEN JUNIORS (FJ18)

 

MPO, FPO, MJ18, FJ18

     

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

PDGA C, Slovenská discgolfová liga A

  PDGA C, Slovak Disc Golf League A
     

TOURNAMENT RULES

 

TOURNAMENT RULES

3 x 18 jamiek

 

3 x 18 holes

V prípade rovnosti skóre na prvých troch miestach sa rozhodne vo formáte rýchlej smrti na jamkách 1, 2, 3, následne CTP na jamke č. 3, bez OB.

 

Tie-break rules: In case of a tie for the first three places in any division, the tie-breaker will be sudden death on holes 1-3, then CTP on hole #3, without OB.

     

IHRISKO

 

COURSE

Turnajová mapa bude zverejnená v auguste - 18 jamiek, par 63. Zvlnený terén. 

 

The course map will be published in August - 18 holes, par 63. Rolling hills terrain. 

 

 

 

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 28. september 2018
 
Friday September 28, 2018

14:00 Turnajové ihrisko pripravené na tréning 

 

14:00 Tournament course ready for practice 

19:30 - 22:00 Skorá registrácia (prosíme všetkých hráčov, ktorí prídu už v piatok, aby sa zaregistrovali)

  19:30 - 22:00 Early registration (we ask all the players who come on Friday to register)
     
Sobota 29. september 2018
 
Saturday September 29, 2018

07:40 - 8:00 Neskorá registrácia

 

07:40 - 08:00 Late Registration

08:00 - 08:20 Hráčske stretnutie, Hotel Polianka

 

08:00 - 08:20 Player’s meeting, Hotel Polianka

09:00 Prvé kolo

 

09:00 Round 1

12:30 Obed, Hotel Polianka

 

12:30 Lunch, Hotel Polianka 

14:15 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, Hotel Polianka

 

14:15 Score cards pick up, Hotel Polianka

14:45 Druhé kolo

 

14:45 Round 2

18:30 Puttovacia súťaž

 

18:30 Putting contest

19:30 Večera, Hotel Polianka

 

19:30 Dinner, Hotel Polianka

     
Nedeľa 30. september 2018
 
Sunday September 30, 2018

07:45 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, Hotel Polianka

 

07:45 Score cards pick up, Hotel Polianka

08:30 Tretie kolo

 

08:30 Round 3

12:00 Obed, Hotel Polianka (okamžite po skončení kola)

 

12:00 Lunch, Hotel Polianka (proceed immediately after finishing your round)

13:00 Vyhodnotenie

 

13:00 Awards ceremony

13:30 Neformálne doubles - 1 kolo - 18 jamiek, formát best shot   13:30 Informal Doubles, one round, 18 holes, best shot format
     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na tejto stránke bude otvorená do 28.9.2018, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie v sobotu ráno.

 

Registration on this website will be open until September 28, 2018. If the tournament capacity allows, it will be possible to register also directly at the tournament registration booth on Saturday morning.

     

TURNAJOVÝ POPLATOK

 

TOURNAMENT FEE

Včasný turnajový poplatok (prijatý do 5.9.2018)

18 € MPO, FPO 

13 € MJ18, FJ18 (narodený v roku 2000 a neskôr) 

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

5 €  dodatočná zľava pre menej skúsených slovenských hráčov (hrajúci od roku 2017)

 

Early tournament fees (received by Sept 5, 2018)

18 € MPO, FPO 

13 € MJ18, FJ18 (born in 2000 or later)

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee 

5 €  additional discount for beginner Slovak players (sponsored by SAF)

Neskorý turnajový poplatok (prijatý do 5.9.2018)

20 € MPO, FPO 

15 € MJ18, FJ18 (narodený v roku 2000 a neskôr) 

5 €  zľava pre menej skúsených slovenských hráčov (hrajúci od roku 2017)

Zľava pre členov SAF sa pri neskorom poplatku neuplatňuje. 

 

Late tournament fees (received after Sept 5, 2018)

20 € MPO, FPO 

15 € MJ18, FJ18 (born in 2000 or later)

5 €  additional discount for beginner Slovak players (sponsored by SAF)

No SAF member discount on late fees. 

Poplatok sa platí bankovým prevodom. V prípade neskorej registrácie je možné zaplatiť neskorý registračný poplatok aj na mieste turnaja v hotovosti pri registrácii.

 

The fees should be paid by a bank transfer. In the case of late registration it is also possible to pay the late registration fee in cash at the tournament site during the registration

     

JEDLO

 

FOOD

Večera piatok a sobota: Hotel Polianka (bohatý výber slovenskej kuchyne), každý si platí svoje jedlo sám.

 

Dinner Friday and Saturday: Hotel Polianka (great selection of Slovak cuisine)

Raňajky:  Možno objednať v hoteli Polianka 5 € (švédske stoly) aj pre hráčov ubytovaných mimo hotela. Objednáva sa pri registrácii, prípadne v piatok pri príchode. 

 

Breakfast: Optional - Hotel Polianka for 5 € (buffet). Also available for players not accommodated in the Hotel. Order in the registration form or on Friday upon arrival. 

Obed: Obedné menu (sobota aj nedeľa) - hotel Polianka 4,50€.  

Objednáva sa pri registrácii. 

 

Lunch: Set lunch menu (Saturday, Sunday) - Hotel Polianka 4.50€.

Order in the registration form. 

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Hotel Polianka - Turnajové centrum $$

Dvojlôžková izba

Piatok - nedeľa  (2 noci) 40,80 € / osoba

Sobota - nedeľa (1 noc) 21,60  € / osoba

  Hotel Polianka - Tournament Center $$

Double room

Friday - Sunday (2 nights) 40,80 € / person

Saturday - Sunday (1 night) 21,60  € / person

Koliba pri jazere - $

Dvojlôžková izba

Piatok - nedeľa  (2 noci) 27 € / osoba

Sobota - nedeľa (1 noc) 16,20  € / osoba

  Koliba pri jazere - $

Double room

Friday - Sunday (2 nights) 27 € / person

Saturday - Sunday (1 night) 16,20  € / person

Ubytovanie sa platí spolu so štartovným a my pre vás zarezervujeme izbu.

V poznámke pri registrácii prosím uveďte meno človeka, s ktorým chcete zdieľať izbu.

Ak nemáte spolubývajúceho, a nechcete platiť celú izbu sami, uveďte to do poznámky a my sa vám pokúsime spolubývajúceho zabezpečiť spomendzi ostatných účastníkov turnaja. 

POZOR! Zabezpečenie ubytovania vieme zaručiť iba v prípade, že Vašu platbu prijmeme najneskôr 5. septembra.  

 

Accommodation fees are due with the tournament fees.

After the payment we will reserve a room for you. Please, when registrating add a note with who you want to share your room with.

If you don't have a roommate, and want to share a room, write it into the note and we will try to arrange a roommate for you among other tournament participants.  do so, we will choose a roommate for you.

Note that we only guarantee you an accomodation, if we will receive your payment by September 5.

     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN:  SK16 8360 5207 0042 0010 1920

 

IBAN:  SK16 8360 5207 0042 0010 1920

BIC/SWIFT: BREXSKBX

 

BIC/SWIFT: BREXSKBX

Meno: Richard Kollár   Account Holder: Richard Kollár
Názov banky: mBank S.A.   Name of the Bank: mBank S.A.

Adresa banky:  Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovensko

 

Bank Address:  Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovakia

Do správy pre príjemcu uveďte KO2018 a vaše meno.

 

Write KO2018 and your name in the note to the recipient.

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENT COMMISION

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár (+421 904 146 664)

 

Tournament director: Richard Kollár (+421 904 146 664)

Súťažná komisia: Katka Boďová, Martin Krička

 

Sport Commission: Katka Boďová, Martin Krička