Trnava Frisbee Games (August 04, 2018)

From: August 04, 2018

To: August 05, 2018

Location: Trnava

Capacity: 1

Reserved for Slovak players: 30

Director

  • Name: Karol Hrubják, Lukáš Grožaj
  • Phone: 00421902468953
  • Email: discgolf@trnavafrisbeegames.com

Number of rounds: 2

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SDGL A

Registration:

  • Closed

About:

KDE

     

WHERE

V Parku Janka Kráľa v blízkosti autobusovej a vlakovej stanice v Trnave. Pozri tiež mapku.

 

In Janko Kráľ city park (Park Janka Kráľa), near the bus and train stations in Trnava. See also map.

 

 

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN, WOMEN, MASTERS, JUNIORI

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), MASTERS(MPO), JUNIORS

 

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

PDGA C, Slovenská discgolfová liga A   PDGA C,  Slovak Disc Golf League A
     

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

     

Ihrisko bude mať 15 jamiek. V sobotu sa hrajú dve kolá po 15 jamiek, v sobotu jedno pred obedom a druhé poobede. V nedeľu doobeda sa hrá jedno 15 jamkové kolo. Finále sa nehrá.

 

The course has 15 holes. 3 times 15. On Saturday morning we play a round of 15 holes. In the afternoon we play the second round of the same 15 holes. On Sunday morning we play the third round. The tournament have no final round.

V prípade rovnosti skóre  na prvých miestach OPEN alebo WOMEN rozhoduje rozhod.

 

In the case of a draw on places 1-3 in MPO and FPO after the final round sudden death.

MAPA IHRISKA

 

COURSE MAP

Mapa

 

Map

     

PROGRAM TURNAJA (predbežný)

 

TOURNAMENT SCHEDULE (preliminary)

Piatok 3. august 2018

 

Friday, August 3, 2018

Ihrisko pripravené na tréning od rána

18:30 - 20:30 registrácia

 

The course ready for practise from the morning

18:30 - 20:30 registration

Sobota 4. augusta 2018

 

Saturday August 4, 2018

08:00 registrácia hráčov na mieste turnaja

 

08:00 on-site registration

08:45 stretnutie hráčov

 

08:45 player’s meeting

09:15 prvé kolo (15 jamiek)

 

09:15 start of the first round (15 holes)

12:45 prestávka na obed

 

12:45 lunch

14:15 stretnutie hráčov

 

14:15 player’s meeting

14:30 druhé kolo (15 jamiek)

 

14:30 second round (15 holes)

18:30 večera

 

18:30 dinner

20:00 spoločenský program

 

20:00 social evening

     

Nedeľa 5. august 2018

 

Sunday August 5, 2018

08:30 stretnutie hráčov

 

08:30 player’s meeting

08:45 tretie kolo (15 jamiek)

 

08:45 third round (15 holes)

12:15  obed

 

12:15 lunch

13:15 vyhodnotenie

 

13:15 awards ceremony

     

EXTRA SÚŤAŽE

 

EXTRA COMPETITIONS

 - CTP-čka, súťaž v puttovaní, ...    - CTPs, putting competition, ...
     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia je spustená mimo domény discgolf.sk - na stránkach Trnava Frisbee Games - alebo priamo cez Google Formulár

Každý hráč, ktorý bude zaradený do zoznamu potvrdených hráčov, či už priamo registráciou, alebo posunom z waiting listu, alebo udeleným uvoľnenej voľnej karty, bude upovedomený o tejto skutočnosti emailom. Následne do 14 dní musí tento hráč uhradiť turnajové poplatky, inak bude vyradený zo zoznamu registrovaných hráčov.

 

Registration runs on Trnava Frisbee Games website - or directly via Google Form

Every player who receives a confirmed spot for the tournament (direct registration, moving from the waiting list or receiving the wild card) will be informed by an email. He/she needs to pay the tournament fees in 14 days after the confirmation email, otherwise he/she will be removed from the list of registered players.

     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

23 € (3€ zľava pre členov SAF)

Juniori: 12 € (2€ zľava pre členov SAF)

 

23 € (3€ discount for Slovak Association of Frisbee members)

Juniors: 12 € (2€ discount for Slovak Association of Frisbee members)

V štartovnom je zahrnutý aj hráčsky balíček s putterom a tričkom Trnava Frisbee Games.

  Players package includes putter and T-shirt of Trnava Frisbee Games.

JEDLO

 

FOOD

Jedlo. Objednávka je súčasťou registračného formulára.
 
Food. Food order is part of registration form. 
     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Info. Rezervácia je súčasťou registračného formulára.

 

Info. Reservation of accomodation is part of registration form. 

 

   
     

PLATOBNÉ ÚDAJE

PayPal (+1€), Bankový prevod (+2€), Na mieste (+5€), viď registračný formulár

 

BANK TRANSFER INFO

PayPal (+1€), Bank transfer (+2€), On site (+5€), see registration form

IBAN: SK72 8360 5207 0042 0638 1759   IBAN: SK72 8360 5207 0042 0638 1759
BIC/SWIFT: BREXSKBX   BIC/SWIFT: BREXSKBX
Meno: Karol Hrubják   Account Holder: Karol Hrubják
Názov banky: mBank   Name of the Bank: mBank
Note: "PriezviskoMeno TFG18"   Note: "LastNameFirstName TFG18"
     

 

 

 

     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Karol Hrubják +421 902 468 953

 

Tournament director: Karol Hrubják +421 902 468 953

Súťažná komisia: Lukáš Grožaj, Karol Hrubják

 

Competion Commission: Lukáš Grožaj, Karol Hrubják