Hlohovec Open + WGE (May 12, 2018)

From: May 12, 2018

To: May 12, 2018

Location: Hlohovec

Capacity: 72

Reserved for Slovak players: 48

Director

  • Name: Martin Chalány
  • Phone: 0917393461
  • Email: martin.chalany@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SDGL B

Registration:

  • Closed

About:

 

KDE

     

WHERE

V zámockom parku Hlohovec.

 

In the Hlohovec castle park.

 

 

 

POPIS

 

DESCRIPTION

Hlohovec Open 2018 je jednodňový turnaj kategórie PDGA C. Okrem štandardnej medzinárodnej súťaže v divíziach OPEN a WOMEN a v juniorských divíziách MJ18 a FJ18 prebehnú na turnaji aj dve špeciálne súťaže. Po prvý krát na Slovensku sa zapájame do celosvetovej súťaže PDGA Women’s Global event, ktorou je Hlohovec Open 2018 súčasťou. To znamená, že všetky súťažiace ženy budú automaticky súťažiť s discgolfistkami z celého sveta, vrátane tých najlepších a obdržia veľmi zaujimavý celosvetový player's pack. Zároveň na turnaji prebehnú aj Majstrovstvá Slovenska vo vekovo obmedzených divíziách MP40, MP50, FP40, FP50, atď. Všetky tieto divízie budú otvorené pre registráciu, avšak titul majstra Slovenska bude udelený len v divíziách s apoň 4 hráčmi.

 

Hlohovec Open 2018 is a PDGA C sanctioned event. Besides the regular international tournament in the MPO and FPO divisions and in the junior divisions MJ18 and FJ18  two special competitions will be held. It is the premiere appearance of the PDGA Women’s Global event in Slovakia, which means that all female players registered to Hlohovec Open 2018 will be part of a world-wide competition, competing against women players all around the globe, including the best players and they will receive an interesting players pack related to this event. At the same time the tournament will present a fierce competition in the age based divisions MP40, MP50, FP40, FP50, etc. in which the slovak players will battle for the title of the Slovak champion.

 

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

PDGA C, Slovenská discgolfová liga B    PDGA C, Slovak Disc Golf League B
     

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

     

Ihrisko má 18 jamiek a nachádza sa v krásnom zámockom parku. Terén a bohatá prítomnosť stromov umožňujú striedanie kopcovitých jamiek s rovinatými a množstvo technicky náročných jamiek. Všetci hráči hrajú dve kola po 18 jamiek. 

 

The course has 18 holes and is set in a beautiful castle park. The terrain and abundance of large trees allow a mixture of flat and hilly holes with some that will require tricky technical shots.  All players play two rounds of 18 holes. 

V prípade rovnosti na prvom mieste MPO, FPO, MJ18, FJ18, alebo prvých troch miestach niektorej z kategórií MSR o poradí hráčov v rámci MSR rozhodne rozstrel na jamke číslo 10, prípadne v prípade rovnosti CTP na tej istej jamke. 

 

In case of a tie on the first place in MPO, FPO, MJ18, FJ18 and the first three places in anz divisions of Slovak championships the tie will be decided on hole #10, an eventually by a CTP on the same hole.

MAPA IHRISKA

 

COURSE MAP

Mapa ihriska bude doplnená.    The course map will be added later. 
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 11. mája 2018

 

Friday, May 11, 2018

15:00 ihrisko pripravené na tréning

 

15:00 the course ready for practise 

Sobota 12. mája 2018

 

Saturday May 12, 2018

08:30 registrácia hráčov na mieste turnaja

 

08:30 on-site registration

08:45 stretnutie hráčov

 

08:45 player’s meeting

09:15 prvé kolo (18 jamiek)

 

09:15 1st round (18 holes)

12:15 prestávka na obed 

 

12:15 lunch break

14:00 druhé kolo (18 jamiek)

 

14:00 2nd round (18 holes)

17:30 vyhodnotenie   17:30 awards ceremony
     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia je na tejto stránke od 22.3.2018, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie.

 

Registration is on this website from March 22, 2018 or, if the tournament capacity allows, also directly during the on-site tournament registration. 

     
Pri online registrácii uveďte vaše preferencie ohľadom stravy (mäso  / bezmäsitá).    Please, indicate your food preferences (meat vs. non-meat) during the online registration.

V poznámke v registračnom formulári uveďte čokolvek považujete za relevantné.

 

In the note in the on-line registration form indicate nything that you consider relevant.

Turnaj je otvorený pre zahraničných hráčov, 48 miest na turnaji je však rezervovaných pre slovenských hráčov počas prvých dvoch týždňov registrácie.   The tournament is open for intenrational players, however, 48 spots will be reserved for Slovak competitors during the first two weeks of the registration. 
     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

10 € včasný turnajový poplatok na hráča (zaplatený do 12.4.2018)

 

10 € early bird player fee (received by April 12, 2018)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

13 € neskorý turnajový poplatok (zaplatený na mieste počas registrácie), žiadne zľavy pre členov SAF

 

13 € late player fee (paid during the on-site registration), no discounts for SAF members. 

Poplatok sa platí bankovým prevodom, spolu s obedom v sobotu. Platobné info nižšie, nezabudnite uviesť do poznámky pre príjemcu text "HC18" a svoje meno. Ak platíte za viac hráčov naraz, uveďte všetky ich mená. 

 

The player fee should be paid by a bank transfer. The payment info can be found below, do not forget to write in the note to payee the text "HC18" and your name. If you pay for more players, list all their names. 

Neskorý turnajový poplatok musia hráči uhradiť najneskôr počas registrácie hráčov na mieste turnaja v sobotu ráno. Hráči, ktorí nezaplatili turnajový poplatok elektronicky, ho budú môcť uhradiť aj v piatok počas večere.    The late tournament fee must be paid during the on-site registration on Saturday morning. Players who did not pay the tournament fee electronically, can also pay it during the Friday dinner- 
     

JEDLO

 

FOOD

Sobota obed

Viac informácii o strave (obedoch) zverejníme na tejto stránke neskôr. 

 

Saturday Lunch

More information aboud food options will be published on this site later.

     
     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

 Organizátor nezabezpečuje ubytovanie pre súťažiacich. Ubytovanie je možné napríklad v týchto hoteloch a penziónch.

www.hoteljelen.sk €€€

www.stofing.sk €€€

www.penzionmlk.sk €

www.penzionpompano.sk  €

 

The organizers do not directly provide accommodation. Please, contact the accommodation providers directly.

www.hoteljelen.sk €€€

www.stofing.sk €€€

www.penzionmlk.sk €

www.penzionpompano.sk  €

     
     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK6109000000005057583270   IBAN: SK6109000000005057583270
BIC/SWIFT: GIBASKBX   BIC/SWIFT: GIBASKBX
Meno: Martin Chalány    Account Holder: Martin Chalány 
Názov banky: Slovenská sporiteľňa   Name of the Bank: Slovenská sporiteľňa
Adresa banky: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovensko   Bank Address: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovakia
Note: Uveďte text "HC18" a vaše meno/mená v správe pre adresáta pri platbe.   Note: Write "HC18" and your name/names in the note to the recipient 
     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Martin Chalány

 

Tournament director: Martin Chalány

Súťažná komisia: Katka Boďová, Richard Kollár

 

Súťažná komisia: Katka Boďová, Richard Kollár